A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Wyniki konkursów dla NGO

Wyniki otwartych konkursów ofert adresowanych do organizacji pozarządowych:
 
Rok 2017
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
 
Rok 2016
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku - kultura, profilaktyka
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku - sport
 
Rok 2015
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charkterze pożytku publicznego w 2015 roku - kultura, profilaktyka
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2015 roku
 
Rok 2014
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku - kultura, profilaktyka
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku - sport
 
Rok 2013
 
Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2 na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku - sport
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku
 
 
Rok 2012

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 3 na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2 na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2012 roku

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych na konkurs "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2012 roku"

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku

Rok 2011

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku"

Rok 2010

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 roku

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb