A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Ważne dokumenty

Podstawowym dokumentem Gminy Niedrzwica Duża jest Statut Gminy oraz statuty poszczególnych sołectw.

Dodatkowo, Gmina Niedrzwica Duża  posiada kilka ważnych dokumentów strategicznych określających cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego. Wśród nich wymienić można m.in. Strategię Rozwoju Gminy, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Plany Odnowy Miejscowości i inne.

Statut Gminy Niedrzwica Duża

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Niedrzwica Duża z dnia 23 października 2018 r.

 

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb