A A A
r.
Imieniny:

Uchwały MRG

 
1. Uchwała nr I/1/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru radnych na Przewodniczącego, Pierwszego Wiceprzewodniczącego, Drugiego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża I kadencji.
2. Uchwała nr I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża I kadencji
3. Uchwała nr I/3/2014 w sprawie wyboru Pierwszego Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża I kadencji
4. Uchwała nr I/4/2014 w sprawie wyboru Drugiego Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża I kadencji
5. Uchwała nr I/5/2014 w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża I kadencji
6. Uchwała nr I/6/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża na 2014 rok
 
 
Uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża
1. Uchwała  z dnia 31 maja 2016 r.  w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża
2. Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 31 maja 2016 r.  w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża
3. Uchwała nr XVIII/127/16 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża
4. Uchwała  z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża
 
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb