A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Stypendia artystyczne

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednsotki samorządu terytorialnego mogą przyznawać stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury. Wójt Gminy Niedrzwica Duża, na podstawie Uchwały nr XIX/139/12 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia ich wysokości, przyznaje stypendia w kategoriach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa,sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr, upowszechnianie kultury.

Uchwała nr XIX/139/12
Wniosek o przyznanie stypendium
Umowa stypendialna
Formularz sprawozdania końcowego

 

Stypendia na 2019 rok:

Na podstawie złożonych dokumentów oraz po otrzymaniu protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o przyznanie stypendium, Wójt Gminy Niedrzwica Duża przyznał stypendia na okres od stycznia do grudnia 2019 r. :

1. Stypendium w dziedzinie Muzyka dla:

     Michała Walkowskiego;

     Michała Szymańskiego;

     Pawła Szymańskiego;

2. Stypendium w dziedzinie Sztuki wizualne dla:

     Honoraty Świderskiej;

3. Stypendium w dziedzinie Taniec dla:

     Patrycji Rusinek;

     Pawła Pieklaka.

Informacja o przyznanych stypendiach na drugie półrocze 2019 r. dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami:

1. Stypendium w dziedzinie Muzyka dla Arkadiusza Królikowskiego

2. Stypendium w dziedzinie Taniec dla Wiktorii Hawrył

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb