A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedrzwica Duża zostało uchwalone uchwałą Rady Gminy Niedrzwica Duża Nr XXXIII/201/17 z dnia 11 lipca 2017 r.

 
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża - plik PDF 
 
Studium Niedrzwica Duża - Mapa - plik TIF - ( 17127x23031 - 35MB )
 
Studium Niedrzwica Duża - Pozostałe załączniki graficzne
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb