A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Sołectwa

Gmina Niedrzwica Duża podzielona jest administracyjnie na 22 sołectwa, z czego 3 liczą powyżej 1 000 mieszkańców.

 

Sołectwa w Gminie Niedrzwica Dużal.p. Sołectwo Sołtys Rada Sołecka
1. Borkowizna Paweł Pawłowski
1. Marian Paluch
2. Kamil Plewik
3. Paweł Pawłowski
2. Czółna Jerzy Bednarczyk
1. Marek Jaśkowski
2. Wiesław Jaśkowski
3. Dariusz Murlak
4. Krystian Puchała
3. Krebsówka Stanisław Drobek
1. Mirosław Wojtal
2. Jarosław Bartoszcze

4. Krężnica Jara Zbigniew Baran 1. Maciej Łabiga
2. Tomasz Zarajczyk
3. Tomasz Świątek
4. Tomasz Kubecki
5. Majdan Sobieszczański Paweł Nalepa 1. Karol Opoka
2. Ewekina Boruch

3. Justyna Giza
6. Marianka Agnieszka Boguta 1. Zofia Stec
2. Piotr Pawka
7. Niedrzwica Duża I Stanisław Juszka 1. Tomasz Bednarz
2. Jarosław Niezbecki

3. Marcin Pastuszak

4. Kazimierz Frykowski
8. Niedrzwica Duża II Mariola Wojtaszko
1. Ewelina Boguta
2. Damian Pastuszak
3. Marcin Bartoszcze
4. Jerzy Boguta
9. Niedrzwica Kościelna I Marek Bińczak

1. Marzena Kwietniewska
2. Wojciech Korba
3. Marek Kwiatosz
4. Krzysztof Skrabucha

10. Niedrzwica Kościelna II Marcin Montusiewicz 1. Urszula Gąbka
2. Tomasz Boruch

3. Jan Kępowicz
4. Jarosław Kuzioła
11. Osmolice Kol. Maria Adamczyk 1. Bogumiła Segit
2. Agnieszka Paluch
12. Radawczyk Jan Zygo 1. Leszek Boguta
2. Janusz Dorot

13. Radawczyk Kol. Marcin Szuster 1. Arkadiusz Szuster
2. Sławomir Polewiak
14. Sobieszczany Halina Fac 1. Agata Drelich
2. Jan Janik

15. Sobieszczany Kolonia Wojciech Niezgoda
1. Tadeusz Wierzchowski
2. Józef Madej

16. Strzeszkowice Duże I Katarzyna Gustyn
1. Leszek Szuster
2. Zbigniew Przech
3. Ewa Kędziora

4. Józef Drążyk
17. Strzeszkowice Duże II Michał Wojtaszko

1. Kazimierz Kępa
2. Mirosław Frąk

3. Grażyna Ozimek
4. Remigiusz Czarnecki

18. Strzeszkowice Małe Stanisław Skurski 1. Bartłomiej Boguta
2. Adam Dębiński
3. Jarosław Krzewiński
4. Grażyna Oleszek
19. Tomaszówka Aniela Wenarska 1. Ewa Tudruj
2. Janina Stępień

20. Trojaczkowice ------------- ------------------
21. Warszawiaki Barbara Szantyka 1. Tomasz Całka
2. Janusz Kowal
3. Michał Montusiewicz

22. Załucze Henryk Boguta 1. Czesław Głogowski
2. Paweł Podsiadły

3. Wojciech Smoleń
   


Źródło: opracownie własne.

 

 

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb