A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz

Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz sp. z o.o
ul. Bełżycka 77,
24-220 Niedrzwica Duża
NIP: 713-303-63-19
tel. 81 517 50 70, fax 81 517 50 70
www.pknalecz.eu
e-mail: info@pknalecz.eu

W strukturze oganizacyjnej Spółki wyodrębniono następujące komórki:
  1. Biuro Zarządu
  2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  3. Zakład Usług Komunalnych
  4. Zakład Inwestycyjno - Budowlany

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Niedrzwica Duża. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt - Ryszard Golec, jako organ wykonawczy Gminy Niedrzwica Duża.

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest zarządem jednoosobowym. Funckję Prezesa Zarządu Spólki sprawuje - Mariusz Zgórka.

Organem nadzoru Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

Dariusz Czarnik
Dominik Derwisz
Sławomir Lis

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb