A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Program budowy przydomowych oczyszczalni scieków

Informujemy, że przyjmowane są wnioski o udzielenie dotacji  w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Niedrzwica Duża na lata 2015 - 2020. przyjętego uchwałą nr VI/28/15 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 31.03.2015r. Zasady uczestnictwa w programie określone są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały.

 

Uchwala w sprawie uchwalenia Programu budowy przypomowych oczyszczalni sciekow w Gminie Niedrzwica Duża na lata 2015-2020

Regulamin udzielania dotacji

Załącznik nr 1 - Wniosek o dotację

Załącznik nr 2 - Wniosek o wypłatę dofinansowania

Załącznik nr 3 - Oświadczenie właściciela nieruchomości

Załącznik nr 4 - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

Załącznik nr 5 - Oświadczenie inwestora

Załącznik nr 6 - Oswiadczenie o braku sprzeciwu organu wydajacego zgode na budowe przydomowej oczyszczalni

Załącznik nr 7 - Umowa

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji mogą uzyskać informacje w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża pok. 7 lub pod nr tel.( 81) 517-50-85 wew. 29, 20, 86.

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb