A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Prace leczniczo-pielęgnacyjne

Gmina Niedrzwica Duża informuje, że realizacja zadania pn.”Prace leczniczo-pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Gminy Niedrzwica Dużajest dotowana na podstawie: umowy nr 363/2018/D/OP z dnia 30.10.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania wynosi 8000,00 zł.

 

                            

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb