A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości w związku z podziałem działek pod budowę trasy S-19

Zdjęcie Artykułu

W związku z planowaną inwestycją budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Lublin – koniec obwodnicy Kraśnika w dniach 22.10.2018-26.10.2018 r. odbędą się czynności przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych w załączonym wykazie.

 

 

Treść zawiadomienia z wykazem - plik PDF

 

 

POUCZENIE:

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu i przyjmowaniu granic ich nieruchomości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Osoby biorące udział w czynnościach opisanych w pkt 1 i 2 powinny posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – również pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety - art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017. poz.2101 z późn. zm.)

 

Liczba wyświetleń: 720
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb