A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia i/lub przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych podlegających podziałowi w związku z planowaną inwestycją budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów odc. Lublin – koniec obwodnicy Kraśnika

Zdjęcie Artykułu

Zgodnie z wnioskiem firmy Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Wojciech Bednarczyk z siedzibą w Sandomierzu ul. Kościuszki 6A zawiadamiamy, że w związku z planowaną inwestycją budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów odc. Lublin – koniec obwodnicy Kraśnika odbędą się czynności ustalenia i/lub przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w pow. Lubelskim gm. Niedrzwica Duża, obr. Krebsówka, Krężnica Jara, Trojaczkowice, Niedrzwica Duża, Strzeszkowice Duże

 

 

Wykaz działek wraz z podanym terminem czynności geodezyjnych

 

Przedmiotowe czynności zostaną przeprowadzone przez geodetę Dawida Czarneckiego posiadającego uprawnienia zawodowe nr 22979.

W związku z powyższym  zapraszamy Właścicieli i Władających wymienionych powyżej działek ewidencyjnych do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
W interesie zainteresowanych jest udział w tych czynnościach  osobiście lub przez przedstawiciela.

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu i przyjmowaniu granic ich nieruchomości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – również pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety - art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017. poz.2101 z późn. zm.)

Liczba wyświetleń: 1490
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb