A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XVII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 18.02.2020 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 18 lutego 2020 roku (wtorek) zwołuje się XVII sesję Rady Gminy Niedrzwica Duża VIII kadencji. Obrady sesji odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Początek obrad sesji – godz. 16.00.

 

 

 

 

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 18 lutego 2020 roku:

 1. Otwarcie sesji;
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady;
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Gminy;
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
 5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Niedrzwica Duża na lata 2020 - 2025;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zwarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 11. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 515
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb