A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XLIII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 29.05.2018

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 29 maja 2018 roku /wtorek/ zwołana zostaje XLIII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VII kadencji. Obrady sesji odbędą się sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Początek obrad sesji – godz. 14.00.

 

 

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 29.05.2018 roku

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Mącika.
 9. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.
 12. Odpowiedzi  na zapytania  radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 379
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb