A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

XLII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 24.04.2018

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 24 kwietnia roku /wtorek/ zwołana zostaje XLII sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża VII kadencji. Obrady sesji odbędą się sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Początek obrad sesji – godz. 9.00.

 

 

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 24.04.2018 roku

    1. Otwarcie sesji.
    2. Omówienie inwestycji kolejowych realizowanych na terenie gminy Niedrzwica Duża.
    3. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
    4. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy.
    5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
    6. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
    7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działalności Komisariatu Policji Bełżycach w 2017 roku oraz ochrony przeciwpożarowej.
    8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, GKPiRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 rok.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Wąchały.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Niedrzwica Duża.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Niedrzwica Duża.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    14. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu ( pomoc dla filii Wydz.Komunikacji).
    15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu ( dot. budowy chodnika).
    16. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu (dot. budowy drogi powiatowej).
    17. Odpowiedzi  na zapytania  radnych, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
    18. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 355
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb