A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża - 29.11.2018 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 29 listopada 2018 roku /czwartek/ zwołane zostaje wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża. Obrady połączonych Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 8:00.

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:
1.    Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
a)    dochody budżetu gminy,
b)    wydatki budżetu gminy,
c)    analiza przychodów i rozchodów budżetu,
d)    zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy,
e)    wydatki inwestycyjne,
f)    wydatki współfinansowane ze środków unijnych,
g)    plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie Prawo Oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych;
2.    Omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
3.    Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 307
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb