A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża - 25.06.2018 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 25 czerwca 2018 roku /poniedziałek/ zwołane zostaje wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Samorządności, Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Obrady połączonych Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 15:00.

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie gminy Niedrzwica Duża
  i przekazania go do zaopiniowania do  organu regulacyjnego tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustanowienia „Dnia Organizacji Pozarządowych gminy Niedrzwicy Duża”;
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy
  na 2018 rok;
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Niedrzwica Duża z wykonania budżetu za 2017 r.;
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.;
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 225
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb