A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Samorządności, Spraw Społecznych i Obywatelskich - 28 grudnia 2018 roku

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 28 grudnia 2018 roku /piątek/ zwołane zostaje wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Samorządności, Spraw Społecznych i Obywatelskich. Obrady Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 9:00.

 

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w gminie Niedrzwica Duża;
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok;
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok;
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 147
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb