A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

VI sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 26.02.2019 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 26 lutego 2019 roku (wtorek) zwołuje się VI sesję Rady Gminy Niedrzwica Duża VIII kadencji. Obrady sesji odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Początek obrad sesji – godz. 16.00.

 

 

 

Prządek obrad sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 26 lutego 2019 roku

1. Otwarcie sesji.
2. Podziękowanie sołtysom za pracę w kadencji 2015-2019 i wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom.
3. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
4. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych w Gminie Niedrzwica Duża.
7. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża porozumień w przedmiocie korzystania przez mieszkańców gminy Niedrzwica Duża z Ośrodków Wsparcia  na terenie miasta Lublin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 275
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb