A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa - 29.11.2019 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 29 listopada 2019 roku /piątek/ zwołane zostaje posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Obrady Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 8:00

 

 

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Niedrzwica Duża;
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok;
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 338
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb