A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa - 20.04.2018 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 20 kwietnia 2018 roku /piątek/ zwołane zostaje posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa. Obrady Komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. Początek obrad – godz. 13:30.

 

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie uwagi Pana Zbigniewa Bochen dotyczącej planowanej budowy ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej;
  2. Rozpatrzenie wniosku Sołtys Wsi Niedrzwica Duża cz. II dotyczącego zapewnienia dojazdu mieszkańcom ul. Nadstawnej;
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu (na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Budowa chodnika przy drodze nr 2259L Strzeszkowice –Radawczyk);
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu (na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce ul. Lubelska-Strzeszkowice-Krężnica Jara-Lublin z wyłączeniem odcinka pod budowę S19);
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu (udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie w Niedrzwicy Dużej Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa):
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.

Liczba wyświetleń: 266
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb