A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Dużej z dnia 6 czerwca 2019 r.

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 688 ze zm.), Wójt Gminy Niedrzwica Duża zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Dużej.

 

Oferta Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Dużej oraz informacje o ofercie - plik PDF

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pani Justyny Sołtys – pracownika Urzędu Gminy Niedrzwica Duża - tel.: 81 517 50 85 wew. 28, e-mail: justyna.soltys@niedrzwicaduza.pl w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r.

 

Liczba wyświetleń: 455
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb