A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Kościelnej z dnia 24 października 2018 r.

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Niedrzwica Duża zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Kościelnej

Informacja o ofercie

Oferta Stowarzyszenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Niedrzwicy Kościelnej

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, - tel.: 81 517 50 85 wew. 35,
email: bartosz.dabrowski@niedrzwicaduza.pl w terminie do dnia 5 listopada 2018 r.

Liczba wyświetleń: 364
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb