A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Klub Seniora Złota Jesień - 5.07.2019 r.

Zdjęcie Artykułu

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 688 ze zm.), Wójt Gminy Niedrzwica Duża zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Klub Seniora Złota Jesień. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pani Justyny Sołtys – pracownika Urzędu Gminy Niedrzwica Duża - tel.: 81 517 50 85 wew. 28, e-mail: justyna.soltys@niedrzwicaduza.pl w terminie do dnia 11 lipca 2019 r.

Oferta Stowarzyszenia Klub Seniora Złota Jesień - plik PDF

Liczba wyświetleń: 447
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb