A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Ocena celowości realizacji oferty Stowarzyszenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Kościelnej

Zdjęcie Artykułu

Informacja o zgłoszonych uwagach dotyczących oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonego przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Kościelnej z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

 

 

 

 

Informacja o uwagach do oferty organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Niedrzwicy Kościelnej

Ocena celowości realizacji oferty organizacji pozarządowej Stowarzyszenia Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Niedrzwicy Kościelnej

Liczba wyświetleń: 246
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb