A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron postępowania o ponownym wystąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Lublinie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Lublinie, o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii, co do zakresu raportu w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, dia zadania inwestycyjnego: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Lublin-koniec obw. Kraśnika: Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł „Konopnica” obecnie „Lublin Węglin"- bez węzła)-węzeł „Niedrzwica D." obecnie „Niedrzwica Duża” z węzłem, długości ok. 12 km dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa fragmentów dróg dojazdowych o nawierzchni asfaltowej, budowa dróg zbiorczych, zjazdów, przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia, linii wysokiego napięcia 110 kV oraz przebudowa fragmentów rowów drogowych w związku z realizacją zadania j.w. stanowiące wyjścia poza granicę decyzji środowiskowej z dnia 17 grudnia 2013r., znak: WOOŚ.4200.4.2011.LP"

Treść obwieszczenia - plik PDF

Liczba wyświetleń: 306
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb