A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie oraz likwidację urządzeń wodnych w związku z realizacją zadania pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin — Rzeszów, odc. Lublin — koniec obw. Kraśnika: Część nr 2: odc. Realizacyjny węzła „Niedrzwica D.” obecnie „Niedrzwica Duża” (bez węzła) — Kraśnik (węzeł „Kraśnik” obecnie „Kraśnik Północ” — bez węzła) początek obwodnicy, długość ok. 20 km.,

Treść obwieszczenia - plik PDF

Liczba wyświetleń: 195
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb