A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Nowy konkurs grantowy dla organizacji, instytucji kultury, kościołów - spotkanie informacyjne

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że w dniach 21 maja – 8 czerwca LGD Kraina wokół Lublina organizuje kolejny konkurs grantowy. W związku z tym zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami LGD Kraina Wokół Lublina.

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się w środę (16 maja) o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli:

 - organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej

- kościołów i związków wyznaniowych

- jednostek sektora finansów publicznych

- instytucji kultury

Podczas spotkań omówione zostaną następujące zagadnienia:

- zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu;

- procedury aplikowania o udzielenie wsparcia;

 - dokumentacja konkursowa

- zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.

 

Nabór, który realizowany będzie w dniach 21 maja – 8 czerwca dotyczyć będzie przedsięwzięć:

 • Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych 
  – działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

 • Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo
  – oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru

 • Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem,
  w tym jego promocja
  – organizacja zajęć / warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej.

 • Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne
  działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR

 • Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności

Liczba wyświetleń: 314
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb