A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Nieodpłatne porady i pomoc prawna w 2019 roku

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że w każdą środę i czwartek w godzinach 10:00 – 14:00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, ul. Kraśnicka 51, udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna.Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 81 528 67 14. Dodatkowo w załączniku przedstawiamy listę jednostek udzielających bezpłatnych porad na terenie gminy Niedrzwica Duża wraz z harmonogramem.

 

 

 

Kto udziela porad?

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

 

Dla kogo?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załączniku nr 1.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.Załącznik nr 1 - oświadczenie

 Lista jednostek udzielających bezpłatnych porad na terenie gminy Niedrzwica Duża

 

  http://www.powiat.lublin.pl/nieodplatna-pomoc-prawna1.html

 

Liczba wyświetleń: 938
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb