A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Niedrzwica Duża w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Konsultacje przeprowadzane są z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 16 września 2020 r. do dnia 16 października 2020 r.

 

Formą konsultacji jest:

1)     złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

2)     złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwał w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: justyna.soltys@niedrzwicaduza.pl , opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża.

Zarządzenie nr 102/2020 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dani 15 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał.

Formularz konsultacji do projektu
„Rocznego programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Liczba wyświetleń: 108
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb