A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Niedrzwica Duża w zakresie projektu Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Konsultacje przeprowadzane są z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 Formą konsultacji jest:

    - spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża
   - złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,
   - złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,


Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 6 - 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowy przebieg  konsultacji opisany jest w Zarządzeniu Wójta Gminy Niedrzwica Duża nr 98/18.

Projekt Programu współpracy Gminy Niedrzwica Duża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Liczba wyświetleń: 222
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb