A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Niedrzwica Duża w zakresie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. Formą konsultacji jest złożenie w formie elektronicznej lub papierowej opinii co do treści projektu.

 
 
 
 
 
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od  dnia 01.02.2019 r. do dnia 21.02.2019 r.
Szczegółowy przebieg  konsultacji opisany jest w Zarządzeniu nr 6/19 Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 16 stycznia 2019 r.
 
 
Zrządzenie nr 6/19 Wójta Gminy Niedrzwica  Duża z dnia 16 stycznia 2019 r.
 
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
 
Uzasadnienie do uchwały
 
Gminny Program Wspierania Rodziny 2019-2021

Liczba wyświetleń: 237
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb