A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2020

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest poznanie opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Niedrzwica Duża w zakresie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2020. Konsultacje przeprowadzane są z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Formą konsultacji jest złożenie w formie elektronicznej lub w formie papierowej opinii co do treści projektu.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 2 grudnia 2019 roku do dnia
10 grudnia 2019 r.

 

Szczegółowy przebieg konsultacji opisany jest w:

Zarządzeniu Wójta Gminy Niedrzwica Duża nr 111/19

Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2020

Projekt Uchwały

Liczba wyświetleń: 353
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb