A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt: Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Niedrzwica Duża Adam Kuna serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na konferencję podsumowującą projekt: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej”, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej

 

 

 

Program konferencji :

 

11.30 - 12.00                Rejestracja uczestników

12.00 - 12.20                Otwarcie konferencji - Adam Kuna, Wójt Gminy Niedrzwica Duża

12.20 - 12.40                 Problemy budowy i eksploatacji zbiorowych systemów kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. nadzw. UP, Kierownik Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12.40 - 13.00                 Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz 2020 +
- Marek Musiej, kierownik Oddziału Oceny Projektów, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

13.00 - 13.20                 Przerwa kawowa

13.20 - 13.40                 10 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Niedrzwica Duża – wykorzystana technologia, korzyści,  trudności w realizacji - Grzegorz Maliszewski, prezes firmy TAYLOR Sp. z o. o, głównego wykonawcy projektu

13.40 - 14.00                 Wodomierze z odczytem elektronicznym – innowacyjne rozwiązania w gminie Niedrzwica Duża z korzyścią dla mieszkańców i środowiska - Arkadiusz Sulowski, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o w Niedrzwicy  Dużej

14.00 - 14.20                 Ogniwa fotowoltaiczne na oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej
– korzyści ekologiczne i ekonomiczne
- Paweł Pawłowski, firma p2pojekt - projektowanie i kosztorysowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

14.20 - 14.40                 Plany dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w aglomeracji Niedrzwica Duża - Bartosz Dąbrowski, Zastępca Wójta Gminy Niedrzwica Duża

14.40 - 15.00                Podsumowanie konferencji - Adam Kuna, Wójt Gminy Niedrzwica Duża

 

 

Projekt pn.: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Niedrzwica Duża poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz modernizację elementów sieci wodociągowej”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6, Działanie 6.4: Gospodarka wodno-ściekowa

Liczba wyświetleń: 341
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb