A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej - 20 marca 2020 r.

Zdjęcie Artykułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej informuje, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodki Pomocy Społecznej zobowiązane są do udzielania wsparcia osobom, które ze względu na swoją trudną sytuację życiową nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych potrzeb życiowych przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień (art. 1-4 ustawy o pomocy społecznej).

 

 

 

Oznacza to, że nie wszystkie osoby objęte kwarantanną z urzędu powinny być objęte wsparciem, a jedynie te, które zgłaszają taką potrzebę i spełniają pozostałe warunki określone w ustawie. Dla osób tych pomoc w pierwszej kolejności powinna zabezpieczyć rodzina.
Pomoc będzie udzielana w szczególności osobom będącym beneficjentami pomocy społecznej (tj. samotnie zamieszkującym, samotnym, niepełnosprawnym, objętych usługami opiekuńczymi), a także osobom z tych grup, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, ale zgłaszają w obecnych warunkach problemy w codziennym funkcjonowaniu.
Zgodnie z pismem z dnia 17 marca 2020r Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiono dyżur telefoniczny każdego dnia w godz. 7:30 do 19:00 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej dla mieszkańców gminy pod numerami telefonu: w godz. od 7:00 do 19:00 dni robocze (81) 5175069, (81) 5174872 i 3 w soboty i niedziele w godz. od 7:30 do 19:00 pod numerami: 604-096-785 i 789-045-499.

Liczba wyświetleń: 439
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb