A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

I sesja VIII kadencji Rady Gminy Niedrzwica Duża

Zdjęcie Artykułu

20 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Niedrzwica Duża. W trakcie obrad ślubowanie złożyli nowo wybrani radni oraz wójt gminy Niedrzwica Duża Ryszard Golec.

Podczas sesji Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej - Wojciech Goliński wręczył zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi - Ryszardowi Golcowi oraz Radnym
VIII kadencji Rady Gminy.

 

 

Zarówno Radni, jak i Wójt złożyli uroczyste ślubowanie.
Jest to oficjalny moment objęcia władzy na terenie samorządu.

 

Podczas sesji Radni jednogłośnie wybrali Przewodniczącego Rady Gminy.
Funkcję tę kolejną kadencję sprawować będzie Rafał Dziekanowski.
Wiceprzewodniczącym Rady będzie, również ponownie wybrany – Adam Bork.

Radni wybrali również składy Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
oraz pozostałych stałych komisji Rady Gminy.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani następujący Radni:

1) Jacek Łabiga – przewodniczący komisji,

2) Magdalena Kosidło,

3) Łukasz Oleszek,

4) Krzysztof Ostrowski,

5) Zbigniew Tarka.

 

Członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostali wybrani następujący Radni:

1) Halina Smoleń-Pyszniak – przewodnicząca komisji,

2) Mariusz Karasiński,

3) Izabela Klimkowicz,

4) Zbigniew Tuziemski,

5) Łukasz Oleszek,

 

Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Niedrzwica Duża.

 

I. Komisja Budżetowa

1. Adam Bork - przewodniczący komisji,

2. Rafał Dziekanowski,

3. Mieczysław Kloc,

4. Jacek Łabiga,

5. Krzysztof Ostrowski.

 

II. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1. Robert Bielecki - przewodniczący komisji,

2. Izabela Klimkowicz,

3. Magdalena Kosidło,

4. Maciej Łoboda,

5. Zbigniew Tuziemski.

 

III. Komisja Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

1. Łukasz Oleszek - przewodniczący komisji,

2. Janusz Boguta,

3. Adam Bork,

4. Halina Smoleń-Pyszniak,

5. Zbigniew Tarka.

 

IV. Komisja Samorządności, Spraw Społecznych i Obywatelskich

1. Mieczysław Kloc - przewodniczący komisji,

2. Robert Bielecki,

3. Janusz Boguta,

4. Mariusz Karasiński,

5. Maciej Łoboda.

 

 

 

 

 

I sesja VIII kadencji Rady Gminy

Uroczta sesja nowo wybranej Rady Gminy

1

Liczba wyświetleń: 2651
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb