A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”-12 marca 2019 r.

Zdjęcie Artykułu

W dniu 12 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których wzięło udział 15 uczniów będących mieszkańcami naszej gminy. Turniej przeprowadzono w trzech grupach wiekowych. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności młodzież zaznajamia się z przepisami przeciwpożarowymi, zasadami postępowania na wypadek pożaru i techniką pożarniczą.

 

 

Po dokonaniu oceny testów pisemnych komisja wyłoniła zwycięzców turnieju:

1. W grupie I szkół podstawowych klasa I-VI :

Zuzanna Wrona - uczennica Szkoły Podstawowej Krężnicy Jarej,

2. W grupie II szkół  podstawowych VIIi VIII i  gimnazjalnych klasa III:

Marcelina Wojtaszko – uczenica Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej,

3. W grupie III szkół ponadgimnazjalnych:

Tomasz Wójtowicz – uczeń Zespołu szkół samochodowych w Lublinie.

Zwycięzcy z poszczególnych grup będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach na szczeblu powiatowym w dniu 28 marca 2019 roku.

Uczestnicy konkursu mieli  oka­zję do zapo­zna­nia się z wypo­sa­że­niem średniego bojo­wego samo­chodu stra­żac­kiego, sta­no­wią­cego wypo­sa­że­nie OSP Krężnica Jara. Z tech­niką dzia­ła­nia sprzętu ratowniczo-gaśniczego zapo­znał uczniów Komendant Gminny Dariusz Pruszkowski.

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Niedrzwicy Dużej składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża za pomoc finansową i organizacyjną, Dyrekcji GOKSiR-u  w Niedrzwicy Dużej za udostępnienie sali, jak również składa serdeczne podziękowania opiekunom poszczególnych szkół za zaangażowanie, włożony wysiłek w szkolenie uczestników turnieju.

 

 

Wręczenie nagród 12.03.2019

Liczba wyświetleń: 229
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb