A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Działania Kraina wokół Lublina

Zdjęcie Artykułu

Zarząd LGD "Kraina wokół Lublina" uprzejmie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym 19 marca 2018 r., Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, sala konferencyjna (parter)

 

 

 

 

W programie spotkania prezentowane będą następujące zagadnienia: zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej, informacje na temat form współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, aktualne możliwości wsparcia na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy.

Jednym z punktów spotkania będą informacje ważne dla wnioskodawców, których wnioski są aktualnie oceniany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz dla tych, którzy otrzymali wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej i są w trakcie realizacji projektów m.in. zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy, informacje związane z przygotowaniem wniosku o płatność, konkurencyjny wybór wykonawców. W załączeniu szczegółowy program spotkania.

Ze względów organizacyjnych uczestnictwo prosimy zgłosić do dnia 15 marca telefonicznie
(tel. 81 532 30 65) lub pocztą elektroniczną (e-mail:biuro@krainawokollublina.pl).

 

Program spotkania:

10.30 –11.00

Rejestracja uczestników

11.00-11.15.

Powitanie uczestników  i przedstawienie programu Konferencji

11.15 -13.00

1.      Konstytucja Biznesu - nowe uregulowania prawne dotyczące przedsiębiorców, Tomasz  Małecki - Lubelski  Park Naukowo Technologiczny

 

2.      Czy warto współpracować? – o klubach biznesu i innych formach współpracy - Alina Łuszczak – Fundacja Centrum Pozytywnych Przemian

 

3.      Wsparcie skierowane na rozwój przedsiębiorczości w ramach działalności LGD „Kraina wokół Lublina” – aktualny stan realizacji oraz planowane konkursy – Małgorzata Olechowska LGD „Kraina wokół Lublina”

13.00-13.15

Przerwa kawowa

13.15– 15.00

4.      Informacje dla wnioskodawców i beneficjentów działań: podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćprzedstawiciele Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

- procedura oceny wniosku dokonywana w Urzędzie Marszałkowskim;

- zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy;

- informacje związane z przygotowaniem wniosku o płatność;

5. Konkurencyjny wybór wykonawców – zmiany w przepisach – Roman Dąbek

15.00

Zakończenie spotkania

11.00 – 15.00

W trakcie trwania spotkania zorganizowany będzie:

*Punkt Informacyjny Funduszy Unii Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego udzielający informacji o dotacjach  dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

*Punkt Informacyjny Powiatowego Urzędu pracy w Lublinie z informacjami na temat wsparcia dla pracodawców

*Punkt Informacyjny LGD „Kraina wokół Lublina” – możliwości wsparcia                         na rozpoczęcie lub  rozwój działalności gospodarczej

Liczba wyświetleń: 389
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb