A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Aktualności

V sesja Rady Gminy Niedrzwica Duża - 29.01.2019 r.

Zdjęcie Artykułu

Na dzień 29 stycznia 2019 roku (wtorek) zwołuje się V sesję Rady Gminy Niedrzwica Duża VIII kadencji. Obrady sesji odbędą się w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej. Początek obrad sesji – godz. 16.00.

 

 

 

 

Prządek  obrad  sesji Rady Gminy Niedrzwica Duża w dniu 29 stycznia 2019 roku

  1. Otwarcie sesji.
  2. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad III i IV sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców wsi Niedrzwica Kościelna-Kolonia i wsi Załucze.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża nr XXXIII/243/14 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków zaświadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.
  8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Zamknięcie obrad.

Liczba wyświetleń: 331
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb