A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Inwestycje realizowane

Obecnie realizowane inwestycje przez Gminę Niedrzwica Duża

Wszystkie z zaplanowanych na ten rok inwestycje w naszej Gminie są realizowane zgodnie z planem - na większość z nich w drodze przetargu zostali wyłonieni wykonawcy. Większość dróg, która ma w tym roku powstać tj. Kolonia Krężnica Jara, ul. Jaśminowa w Niedrzwicy Kościelne, oraz ul. Stolarska w Niedrzwicy Dużej mają być wykonane do 15 października, tzw. Litania w Niedrzwicy Kościelnej czy ul. Za torami w Niedrzwicy Dużej zostanie wykonana do 30 listopada. Budowa ul. Kwiatowej w Niedrzwicy Kościelnej wraz z parkingiem przy ośrodku zdrowia rozpocznie się pod koniec sierpnia, podobnie utwardzenie parkingu za Urzędem Gminy. Budowa ul. Szkolnej i Nadrzecznej w Niedrzwicy Dużej rozpocznie się po wykonaniu kanalizacji. We wrześniu również powinna ruszyć budowa ul. Bazowej w Niedrzwicy Dużej. Również na sesji Rada Gminy w dniu 12 sierpnia Wójt Gminy poinformował, że do dożynek, a najpóźniej do końca sierpnia zakończą się remonty gminnych dróg asfaltowych.

Największą w tym roku inwestycją budowlaną jest budowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. W chwili obecnej inwestycja zrealizowana jest już w 30% - budowany jest zbiornik na nieczystości, budynek obsługi oczyszczalni, ogrodzenie, droga dojazdowa. Wykonano kanalizację na ul. Górki i Piaskowej, rozpoczęto budowę kanalizacji na ul. Szkolnej, Stolarskiej i Za Urzędem Gminy. Dokonano także przewiertów pod ulicami Bełżycką, Bychawska i Lubelską. W najbliższych dniach nastąpi montaż kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki (czysta woda) w stronę rzeki Nędznica.

Zdjęcia z I etapu budowy oczyszczalni gminnej i kanalizacji do obejrzenia w galerii poniżej:

I etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji


Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb