A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Gminna oczyszczalnia ścieków

13 listopada 2011 roku oficjalnie otwarto gminną oczyszczalnię ścieków w Niedrzwicy Dużej, kończąc tym samym jedną z największych inwestycji gminnych ostatnich lat. Wraz z oczyszczalnią oddano do użytku 6,5 km sieci kanalizacyji sanitarnej oraz 750 m. kanalizacji deszczowej. Zamysł budowy oczyszczalni pojawił się już pod koniec lat 90-tych, kiedy to wykonano pierwsze projekty, niestety okazało się, że pierwotnie wybrana lokalizacja jest, ze względu na warunki terenowe bardzo niekorzystna i znacznie podniosłaby koszty inwestycji. Wycofano się więc z planów budowy oczyszczalni,  by po paru latach ponownie do niej wrócić i w latach 2002-2006 po raz kolejny zlecono wykonie projektów oczyszczalni. W kolejnej kadencji (2006-2010) decyzję o budowie podtrzymano, składając jednocześnie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.  Iwestycja dofinansowana była ze środków RPO Województwa Lubelskiego. Po wyłonieniu wykonawcy, którym została spółka Inżynieria Rzeszów, latem 2010 r. rozpoczęto pierwsze prace. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 10 październka 2011 r. Inwestycja kosztowała około 8 mln. zł i wspólfinansowana była ze środków RPO Województwa Lubelskiego.


 

W 2013 r. z ujęcia wody w gminie Konopnica wybudowano 3490 mb wodociągu dla m. Trojaczkowice.

W 2014 r. dokonano rozbudowy oczyszczalni ścieków o zbiornik na ścieki dowożone o pojemności 50 m3 oraz stację zlewczą ścieków dowożonych.

 


 

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb