A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Gminna Ewidencja Zabytków

W związku z realizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Wójt Gminy Niedrzwica Duża Zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku przyjął Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Niedrzwica Duża.

Do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Niedrzwica Duża wpisane zostały:
1. zabytki nieruchome znajdujące się na terenie Gminy Niedrzwica Duża, które wpisane są do Rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego,
2. zabytki nieruchome znajdujące się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków,
3. stanowiska archeologiczne ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków,
4. zabytki nieruchome wyznaczone przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża po uprzedniej konsultacji z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Zarządzenie nr 9/2013

Wykaz kart ewidencyjnych Gminnej Ewidencji Zabytków

Karty adresowe nr 1-33

Karty adresowe nr 33-100

Karty adresowe nr 101-200

Karty adresowe nr 201-229

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb