A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Niedrzwica Duża, których budynki nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża (pokój nr 8.) lub drogą elektroniczną (w formie skanu) na adres e-mail: info@niedrzwicaduza.pl w terminie do 15 lipca 2019 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża
w pok. nr 8, lub na stronie internetowej Gminy https://www.niedrzwicaduza.pl w zakładce Ekologia → Ewidencja zbiorników bezodpływowych.

Wszystkie informacje dotyczące zgłoszeń można uzyskać w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, pok. nr 8, tel. 81 517 50 85 wew. 27.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Niedrzwica Duża będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

 --

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - do pobrania

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb