A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Ekologia

Gmina Niedrzwica Duża jest malowniczym terenem  położonym na południe od Lublina. Główną osią przyrodniczą Gminy Niedrzwica Duża jest dolina rzeki Nędznicy. To właśnie wzdłuż niej przebiega atrakcyjny szlak rowerowy „Doliną Nędznicy”.
 
Jak wynika z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w roku 1998 gmina Niedrzwica Duża stanowi obszar o ewidentnej atrakcyjności zasobu przyrodniczego oraz krajobrazowego, którego zasadniczy walor koncentruje się właśnie wzdłuż dolin rzecznych – Krężniczanki oraz Nędznicy ale także na obszarach leśnych. To właśnie głównie na tych terenach można zlokalizować cenne ostoje gatunków chronionych fauny i flory. To tam można spotkać rzadkie gatunki awifauny czy cenne fitocenozy.
Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb