A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Deklaracja

 

Aktualny wzór deklaracji :

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( .pdf )

Deklaracja - wzór wypełniania

 

 

Deklaracja aktualna do 31-21-2019

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( .doc )

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( .pdf )

 

Deklaracja aktualna do 31-21-2018

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( .doc )

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( .pdf )

Wzór wypełnienia deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)

 

Deklaracja aktualna do 31-01-2018 :

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.doc)

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf - wersja edytowalna)

Wzór wypełnienia deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (.pdf)

 

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Rozwiązanie umowy

Wzór rozwiązania umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych (.doc)

Wzór prawidłowego wypełnienia rozwiązania umowy (.pdf)

 

Rejestr działalności regulowanej (.xls)

 

Wielość odzysku osiągnięta przez Gminę Niedrzwica Duża w 2014r.

Wielość odzysku osiągnięta przez Gminę Niedrzwica Duża w 2015r.

Wielość odzysku osiągnięta przez Gminę Niedrzwica Duża w 2016r.

Wielość odzysku osiągnięta przez Gminę Niedrzwica Duża w 2017r.

Wielość odzysku osiągnięta przez Gminę Niedrzwica Duża w 2018r.

 

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb