A A A
r.
Imieniny:

Na skróty

 

Centrum Kobiet

Stowarzyszenie "Centrum Kobiet" powstało w 2002 r. Celem naszym jest aktywizacja i promocja kobiet w gminie Niedrzwica Duża. Jest to swego rodzaju odpowiedź na rosnące bezrobocie, niemoc, bierność i bezradność w naszym regionie. Staramy się aktywizować kobiety poprzez działalność kulturalną, twórczą, inspiratorską oraz poradniczą i charytatywną. Nasze działania opierają się na inicjatywie naszych członkiń, wkładowi własnej pracy oraz ich pomysłowości. Prowadzimy zajęcia kulinarne, bukieciarskie, plastyczne, z zakresu projektowania ogrodów i estetyki obejścia oraz uprawy różnych grup roślin. Bierzemy czynny udział w imprezach kulturalnych nie tylko na terenie naszej gminy (Kazimierz Dolny, Lublin). Są to np. wystawy, kiermasze, konkursy i pokazy. Promujemy w ten sposób rękodzieło i zdolności kulinarne naszych pań.
Organizujemy wraz z Domem Kultury w Niedrzwicy Dużej kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny. Nasze Stowarzyszenie było także inspiratorem konkursu "Moja miejscowość - cztery pory roku" oraz konkursu na najpiękniejszy ogród "Nasze Ogrody".
Oprócz działalności edukacyjnej, kulturalnej i szkoleniowej prowadzimy również działalność charytatywną. Nasze panie sprawnie przeprowadziły zbiórki dla Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, gdzie nasi mieszkańcy chętnie dzielili się z potrzebującymi.
Współpracujemy z Urzędem Gminy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w programie dożywiania prowadzonym przez Lubelski Bank Żywności, gdzie potrzebujący otrzymują przekazaną nam żywność.
Ważnym celem naszego Stowarzyszenia jest profilaktyka i promocja zdrowia kobiet poprzez prelekcje i udział w imprezach promujących zdrowie.
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy oraz na kiermasze i wystawy.

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Centrum Kobiet
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej
ul. Lubelska 10
24-220 Niedrzwica Duża

tel.: 81 51 75 159

Prezes Stowarzyszenia - Honorata Kucharska

Szukaj
 
wstecz do góry © 2012 Gmina Niedrzwica Duża. Wszelkie prawa zastrzeżone.
fb